инструкция по эксплуатации BRAUN 7381

Lastmanuals предлагает на общественных началах услуги совместного использования, хранения и поиска инструкций по по использованию различного оборудования и программного обеспечения : руководств пользователя, руководств по быстрому началу работы, сведений о технических характеристиках... ПРОЧИТАЙТЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПЕРЕД ПОКУПКОЙ ИЗДЕЛИЯ!!!

Оплаченные ссылки

Если этот документ является инструкцией, которую вы ищете, скачайте его. Lastmanuals дает вам быстрый и легкий доступ к инструкции BRAUN 7381. Мы надеемся, что эта инструкция BRAUN 7381 окажется для вас полезной.

Lastmanuals поможет скачать инструкцию BRAUN 7381.


BRAUN 7381 : Загрузить инструкцию полностью (1145 Ko)

Вы также можете скачать следующие инструкции, относящиеся к данному изделию:

   BRAUN 7381 annexe 1 (1254 ko)
   BRAUN 7381 annexe 9 (1201 ko)
   BRAUN 7381 annexe 4 (5905 ko)
   BRAUN 7381 annexe 5 (867 ko)
   BRAUN 7381 annexe 6 (1254 ko)
   BRAUN 7381 annexe 2 (1561 ko)
   BRAUN 7381 annexe 7 (1680 ko)
   BRAUN 7381 annexe 3 (1178 ko)
   BRAUN 7381 annexe 8 (8018 ko)
   BRAUN 7381 annexe 1 (1094 ko)

Фрагмент инструкции: руководство пользователя BRAUN 7381

Подробные указания по применению содержатся в руководстве пользователя.

[. . . ] • Ärge kasutage sulatamise kiirendamiseks mehaanilisi seadmeid ega muid kunstlikke vahendeid. • Ärge kasutage külmikus muid elektriseadmeid (näiteks jäätisevalmistaja), kui tootja ei ole vastavat sobivust otseselt kinnitanud. • Külmiku külmutusagensi süsteemis olev jahutusaine isobutaan (R600a) on üsna keskkonnaohutu, kuid siiski tuleohtlik looduslik gaas. Seadme transpordi ja paigaldamise ajal tuleb vältida külmutusagensi süsteemi komponentide kahjustamist. [. . . ] • Kontrollige regulaarselt külmutuskapi sulamisvee äravoolu. PAIGALDAMINE Tähtis Elektriühenduse puhul jälgige hoolikalt vastavas alalõigus toodud juhiseid. Teatage võimalikest kahjustustest koheselt toote müüjale. • On soovitatav enne seadme taasühendamist oodata vähemalt kolm tundi, et õli saaks kompressorisse tagasi voolata. • Seadme ümber peab olema küllaldane õhuringlus, selle puudumine toob kaasa ülekuumenemise. Et tagada küllaldane ventilatsioon, järgige paigaldamisjuhiseid. • Kus võimalik, peaks seadme tagakülg olema vastu seina, et vältida soojade osade (kompressor, kondensaator) puudutamist ja võimalikke põletusi. • Seade ei tohi asuda radiaatorite või pliitide lähedal. • Pärast seadme paigaldamist veenduge, et toitepistikule oleks olemas juurdepääs. • Ühendage ainult joogiveevarustusega (kui veeühendus on ette nähtud). • • • • IGAPÄEVANE KASUTAMINE • Ärge asetage tuliseid nõusid seadme plastmassist osadele. • Ärge hoidke seadmes kergestisüttivat gaasi või vedelikku, sest need võivad plahvatada. Tähtis Vaiketemperatuuri lähtestamiseks lülitage seade välja. Valitud temperatuur saavutatakse 24 tunni jooksul. Temperatuuri mõnekraadine kõikumine on normaalne ega tähenda, et seade on rikkis. Tähtis Pärast elektrikatkestust jääb määratud temperatuur salvestatuks. Vt "Eco Mode-funktsioon" ECO MODE-FUNKTSIOON Optimaalseimaks toidu säilitamiseks valige funktsioon Eco Mode. Temperatuuri indikaatoril kuvatakse mõni sekund määratud temperatuuri näit: – külmiku puhul: +5°C – sügavkülmuti puhul: -18°C 2. Tähtis Määrates külmiku jaoks mõne muu temperatuuri, lülitub see funktsioon välja. LAPSELUKUFUNKTSIOON Kõigi nuppude abil valitavate funktsioonide lukustamiseks valige lapselukufunktsioon. Lapseluku indikaator kustub. 6 electrolux PUHKUS-FUNKTSIOON See funktsioon võimaldab hoida külmiku suletuna ja tühjana pikal puhkuseperioodil, ilma halva lõhna tekkimiseta. Tähtis Kui puhkusefunktsioon on sees, siis peab külmikuosa olema tühi. Külmiku temperatuuri indikaatoril kuvatakse mõni sekund määratud temperatuuri näit. Funktsioon Eco Mode lähtestatakse, kui see oli eelnevalt valitud. [. . . ] Funktsiooni väljalülitamiseks enne selle automaatset lõppemist: 1. Funktsioon Eco Mode lähtestatakse, kui see oli eelnevalt valitud. Selleks tõmmake riiulit üles, nii et seda saab ülespoole keerata ja asetada järgmisele tasandile. UKSE RIIULITE PAIGUTAMINE Et võimaldada erineva suurusega toidupakkide säilitamist, saab ukse riiuleid asetada erinevatele kõrgustele. Reguleerimiseks toimige järgmisel viisil: tõmmake riiulit pikkamööda noolte suunas, kuni riiul vabaneb, seejärel paigutage uuesti soovikohaselt. SPACEPLUS-SAHTEL Sahtel on mõeldud puu- ja köögivilja säilitamiseks. [. . . ]

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СКАЧИВАНИЕ ИНСТРУКЦИИ BRAUN 7381

Lastmanuals предлагает на общественных началах услуги совместного использования, хранения и поиска инструкций по по использованию различного оборудования и программного обеспечения : руководств пользователя, руководств по быстрому началу работы, сведений о технических характеристиках...
Lastmanuals не несет никакой ответственности в случае, если нужный вам документ отсутствует, не является полным, написан на языке, отличном от вашего, или модель или язык не соответствуют описанию. Например, Lastmanuals не предоставляет услуги перевода.

Если вы согласны с условиями данного соглашения, нажмите на "Скачать инструкцию" для начала загрузки инструкции BRAUN 7381.

Искать инструкцию

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Все права защищены.
Торговые марки принадлежат их соответствующим владельцам.

flag