инструкция по эксплуатации HOTPOINT AQC8 2F7 TM1

Lastmanuals предлагает на общественных началах услуги совместного использования, хранения и поиска инструкций по по использованию различного оборудования и программного обеспечения : руководств пользователя, руководств по быстрому началу работы, сведений о технических характеристиках... ПРОЧИТАЙТЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПЕРЕД ПОКУПКОЙ ИЗДЕЛИЯ!!!

Оплаченные ссылки

Если этот документ является инструкцией, которую вы ищете, скачайте его. Lastmanuals дает вам быстрый и легкий доступ к инструкции HOTPOINT AQC8 2F7 TM1. Мы надеемся, что эта инструкция HOTPOINT AQC8 2F7 TM1 окажется для вас полезной.

Lastmanuals поможет скачать инструкцию HOTPOINT AQC8 2F7 TM1.


HOTPOINT AQC8 2F7 TM1 : Загрузить инструкцию полностью (3881 Ko)

Фрагмент инструкции: руководство пользователя HOTPOINT AQC8 2F7 TM1

Подробные указания по применению содержатся в руководстве пользователя.

[. . . ] емете я със себе си, ако се местите, а ако продавате уреда или го давате на друг да го полз а вода към себе си и го из а вода/ Стъпка 5 Поставете филтъра обратно на място – Никога не пускайте сушилнята без а вода няма да събира вода, докато не се з Внимавайте да не ги повредите или да не се порежете, докато почиствате, вадите или поставяте филтърния елемент. [. . . ] ване; ръбовете или шевовете може да са леко влажни, особено при по-обемните неща. и кратка програма лесно можете да освежите дрехите си само з ареждане е 9 кг при мокри дрехи и 4 кг при сухи дрехи. ва при памучни тъкани и джинси, като натоварването на барабана е до 3 кг, но е по-ефективна при по-малко дрехи. борът на автоматична или интуитивна програма или из (4 oz) Какво не трябва да поставяте в сушилнята: • Дрехи, които имат гумени или подобни на гума апликации или пластмасово покритие (въз а време Висока степен на нагряване Синтетични тъкани 1 кг 2 кг 3 кг 4 кг 5 кг 6 кг 7 кг 8 кг 35-60 40 или 60 55-90 85-100 100-130 130-150 160-180 200-210 180 210-230 180 или 220 60 или 90 90 или 120 90 или 120 120 или 150 150 или 180 Време з сушене при 800-1000 оборота на пералнята 1 кг Автоматично в минути Настройване з а Timed Dry 2 кг 3 кг 40-50 40 или 60 50-60 40 или 60 60-90 60 или 90 Ниска степен на нагряване Време з сушават само артикули, които са прани с препарат и вода, из € Не слагайте в сушилнята бельо, което съдържа метални части, например сутиен с банели. сушавайте гумени или пластмасови артикули, например шапки з € Не докосвайте уреда, докато сте с боси крака или с мокри ръце или стъпала • Из Филтърът е важна част от сушилнята: той събира мъх и пух, които се отделят при из плакнете под течаща вода или с прахосмукачка. мивате под течаща вода или го почиствате с прахосмукачката. [. . . ] а да установите дали можете да раз а обслужване: • Име, адрес и пощенски код; • телефонен номер; • тип проблем; • дата на з Ако се опитвате да я ремонтирате сами или с помощта на неупълномощени лица, може да предиз икате сериоз ни нараняване на едно или повече лица, както и увреждане на уреда, а по тоз [. . . ]

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СКАЧИВАНИЕ ИНСТРУКЦИИ HOTPOINT AQC8 2F7 TM1

Lastmanuals предлагает на общественных началах услуги совместного использования, хранения и поиска инструкций по по использованию различного оборудования и программного обеспечения : руководств пользователя, руководств по быстрому началу работы, сведений о технических характеристиках...
Lastmanuals не несет никакой ответственности в случае, если нужный вам документ отсутствует, не является полным, написан на языке, отличном от вашего, или модель или язык не соответствуют описанию. Например, Lastmanuals не предоставляет услуги перевода.

Если вы согласны с условиями данного соглашения, нажмите на "Скачать инструкцию" для начала загрузки инструкции HOTPOINT AQC8 2F7 TM1.

Искать инструкцию

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Все права защищены.
Торговые марки принадлежат их соответствующим владельцам.

flag