инструкция по эксплуатации HOTPOINT WMSL 6051 UA

Lastmanuals предлагает на общественных началах услуги совместного использования, хранения и поиска инструкций по по использованию различного оборудования и программного обеспечения : руководств пользователя, руководств по быстрому началу работы, сведений о технических характеристиках... ПРОЧИТАЙТЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПЕРЕД ПОКУПКОЙ ИЗДЕЛИЯ!!!

Оплаченные ссылки

Если этот документ является инструкцией, которую вы ищете, скачайте его. Lastmanuals дает вам быстрый и легкий доступ к инструкции HOTPOINT WMSL 6051 UA. Мы надеемся, что эта инструкция HOTPOINT WMSL 6051 UA окажется для вас полезной.

Lastmanuals поможет скачать инструкцию HOTPOINT WMSL 6051 UA.


HOTPOINT WMSL 6051 UA : Загрузить инструкцию полностью (1319 Ko)

Фрагмент инструкции: руководство пользователя HOTPOINT WMSL 6051 UA

Подробные указания по применению содержатся в руководстве пользователя.

[. . . ] Iнструкцiї з експлуатацiї ПРАЛЬНА МАШИНА Зміст UA Українська, 1 UA RU Русский, 13 Встановлення, 2-3 Розпакування і вирівнювання Підключення води та електроенергії Перший цикл прання Технiчнi данi Технічне обслуговування та догляд, 4 Відключення води й електричного живлення Очищення пральної машини Чистка касети для миючих засобів Догляд за люком та барабаном Миття насосу Контроль шланга для подачі води Запобіжні заходи та поради, 5 WMSL 6051 Загальна безпека Утилізація Опис пральної машини та запуску програм, 6-7 Панель керування Iндикаторнi лампи Як запустити програму Програми, 8 Таблиця програм Налаштування пiд власнi потреби, 9 Встановлення темепратури Встановлення вiджиму Функцiї Миючі засоби і білизна, 10 Касета з миючим засобом Підготовка білизни Особливi речi Система балансування завантаження Несправності та засоби їх усунення, 11 Допомога, 12 1 Встановлення UA !Зберігайте дану брошуру, щоб мати нагоду звернутися до неї у будь-який момент. У раз продажу, передачі іншій особі або переїзду переконайтеся в тому, що інструкція перебуває разом із пральною машиною й новий власник може ознайомитися з її принципами роботи й відповідними запобіжними заходами. Уважно вивчіть інструкцію: в ній міститься важлива інформація щодо встановлення, використання та безпеки. [. . . ] Примiтка: Швидке блимання iндикаторної лампи вказує на те, що вiдповiдну функцiю не можна обрати для заданої програми. - Пiсля вибору функцiї вiдповiдна iндикаторна лампа починає свiтитися. - Якщо вибрано опцiю, несумiсною з заданою програмою, надається сигнализацiя через блимання iндикаторної лампи та звуковий сигнал (тричi); опцiя не активується. Супер-прання Завдяки використанню більшої кількості води на початку циклу та бiльшiй тривалостi програми, така опція гарантує високоякісне прання. Може використовуватися з або без відбілювача. При необхiдностi виконати також відбілювання вставте додаткову ванночку 4, що входить до комплекту постачання, у ванночку 1. Пiд час дозування вiдбiлювача не перевищуйте максимальний рiвень “max” на центральному стрижнi (див. Полегшене прасування З обранням такої функцiї прання та вiджим будуть вiдповiдно змiненi, щоб запобiгти утворенню складок. Наприкiнцi циклу пральна машина виконає повiльнi оберти барабану; iндикаторнi лампи функцiй ПОЛЕГШЕНОГО ПРАСУВАННЯ та ПУСК/ПАУЗА блиматимуть (помаранчевим кольором), а на дисплеї запалиться надпис “ ”. Для завершення циклу натиснiть на кнопку ПУСК/ПАУЗА або на кнопку ПОЛЕГШЕНОГО ПРАСУВАННЯ. Попереднє прання Вибiр цiєї функцiї вмикає попереднє прання, яке є корисним для видалення стiйких плям. Увага: Додайте миючий засiб у вiдповiдне вiддiлення. Вiдстрочений запуск Вiдстрочує запуск машини до 12 годин включно. Натиснiть декiлька разiв на кнопку, доки на запалиться iндикаторна лампа бажаного вiдстрочення. При п’ятому натисканнi на кнопку функцiя скасовується. Увага: Пiсля натискання кнопки ПУСК/ПАУЗА ви можете змiняти значення вiдстрочення тiльки зменшуючи його. 9 Миючі засоби і білизна UA Касета з миючим засобом Добрий результат прання залежить також вiд правильного дозування миючого засобу: надлишок миючого засобу приведе до неефективного прання та сприятиме утворенню накипу всереденi пральної машини, а також забрудненню довкiлля. Використовуйте порошкові пральні засоби для білих бавовняних речей, а також для попереднього прання або прання при температурі вище 60°C. Слiдуйте вказiвкам на упаковках пральних засобiв. Не використовуйте засоби для ручного прання, тому що вони утворюють надто багато піни. Виймiть касету для A B миючих засобiв та 4 додайте миючi засоби або присадки, як вказано нижче. 1 MAX Особливi речi Вовна: Цикл прання “Вовна” цієї пральної машини Hotpoint-Ariston протестований і затверджений компанією Woolmark у відношенні до прання вовняних речей, класифікованих як для “ручного прання”, за умови виконання прання згідно до інструкцій, наведених на етикетці виробу, і вказівок виробника електропобутового приладу. Hotpoint-Ariston - перша марка пральних машин, яка отримала від компанії Woolmark сертифікацію Woolmark Apparel Care Platinum за власні показники прання і витрати води й електроенергії. [. . . ] Транспортировать машину необходимо в рабочем положении (вертикально) любым видом крытого транспорта, надёжно закрепив её. ЗАПРЕЩАЕТСЯ подвергать стиральную машину ударным нагрузкам при погрузочно-разгрузочных работах.               21     RU                                                                          !                           • Для чистки наружных и резиновых частей стиральной машины используйте тряпку, смоченную теплой водой с мылом. Не используйте растворители или абразивные чистящие средства. [. . . ]

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СКАЧИВАНИЕ ИНСТРУКЦИИ HOTPOINT WMSL 6051 UA

Lastmanuals предлагает на общественных началах услуги совместного использования, хранения и поиска инструкций по по использованию различного оборудования и программного обеспечения : руководств пользователя, руководств по быстрому началу работы, сведений о технических характеристиках...
Lastmanuals не несет никакой ответственности в случае, если нужный вам документ отсутствует, не является полным, написан на языке, отличном от вашего, или модель или язык не соответствуют описанию. Например, Lastmanuals не предоставляет услуги перевода.

Если вы согласны с условиями данного соглашения, нажмите на "Скачать инструкцию" для начала загрузки инструкции HOTPOINT WMSL 6051 UA.

Искать инструкцию

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Все права защищены.
Торговые марки принадлежат их соответствующим владельцам.

flag