инструкция по эксплуатации SKIL 7455

Lastmanuals предлагает на общественных началах услуги совместного использования, хранения и поиска инструкций по по использованию различного оборудования и программного обеспечения : руководств пользователя, руководств по быстрому началу работы, сведений о технических характеристиках... ПРОЧИТАЙТЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПЕРЕД ПОКУПКОЙ ИЗДЕЛИЯ!!!

Оплаченные ссылки

Если этот документ является инструкцией, которую вы ищете, скачайте его. Lastmanuals дает вам быстрый и легкий доступ к инструкции SKIL 7455. Мы надеемся, что эта инструкция SKIL 7455 окажется для вас полезной.

Lastmanuals поможет скачать инструкцию SKIL 7455.


SKIL 7455 : Загрузить инструкцию полностью (3371 Ko)

Фрагмент инструкции: руководство пользователя SKIL 7455

Подробные указания по применению содержатся в руководстве пользователя.

[. . . ] [. . . ] ахранващата мрежа или да поставите акумулаторната батерия, се уверявайте, че пусковият прекъсвач е в положение из Работете в стабилно положение на тялото и във всеки момент поддържайте равновесие. ването на аспирационна система намалява рисковете, дължащи се на отделящата се при работа прах. аклинват, дали има счупени или повредени детайли, които нарушават или из вършва само от квалифицирани специалисти и само с из клонители с капацитет 16 A • При работа нивото на шума може да надвиши 85 dB(A); носете анттифони • Прахът от някои материали, като например съдържаща олово боя, някои видове дървесина, минерали и метали може да бъде вреден (контакт или вдишване на такъв прах могат да причинят алергични реакции и/или респираторни з ад, далeч от електроинструмента • Н докосвайт шлифовъчния диск • В случай на електpическа или меxанична неиз но или накpъст 63 -- не пpилагайте твъpде голям натиск въpxу електpоинстpумента; нека той да свъpши pаботата вместо вас -- не повдигайте апаpата з а сравнение на един инструмент с друг и като предварителна оценка на подлагането на вибрации при из и приложения или с други, или лошо поддържани аксесоари може з ачително да повиши нивото на което сте подложени -- периодите от време , когато инструмента е из ключен или съответно включен, но с него не се работи в момента могат з големена опасност од струен удар, доколку Вашето тело е з Не работете со уредот доколку сте уморни или под дејство на дрога, алкохол или лекови. Еден момент на невнимание при употребата може да доведе до сеиоз Алатот или клучот кој се наоѓа во вртливиот дел на уредот, може да предиз а вшмукување и фаќање прашина, проверете дали се вклучени и дали можат исправно да се користат. [. . . ] [. . . ]

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СКАЧИВАНИЕ ИНСТРУКЦИИ SKIL 7455

Lastmanuals предлагает на общественных началах услуги совместного использования, хранения и поиска инструкций по по использованию различного оборудования и программного обеспечения : руководств пользователя, руководств по быстрому началу работы, сведений о технических характеристиках...
Lastmanuals не несет никакой ответственности в случае, если нужный вам документ отсутствует, не является полным, написан на языке, отличном от вашего, или модель или язык не соответствуют описанию. Например, Lastmanuals не предоставляет услуги перевода.

Если вы согласны с условиями данного соглашения, нажмите на "Скачать инструкцию" для начала загрузки инструкции SKIL 7455.

Искать инструкцию

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Все права защищены.
Торговые марки принадлежат их соответствующим владельцам.

flag