инструкция по эксплуатации SKIL FOX 3 EN 1

Lastmanuals предлагает на общественных началах услуги совместного использования, хранения и поиска инструкций по по использованию различного оборудования и программного обеспечения : руководств пользователя, руководств по быстрому началу работы, сведений о технических характеристиках... ПРОЧИТАЙТЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПЕРЕД ПОКУПКОЙ ИЗДЕЛИЯ!!!

Оплаченные ссылки

Если этот документ является инструкцией, которую вы ищете, скачайте его. Lastmanuals дает вам быстрый и легкий доступ к инструкции SKIL FOX 3 EN 1. Мы надеемся, что эта инструкция SKIL FOX 3 EN 1 окажется для вас полезной.

Lastmanuals поможет скачать инструкцию SKIL FOX 3 EN 1.


SKIL FOX 3 EN 1 : Загрузить инструкцию полностью (4133 Ko)

Фрагмент инструкции: руководство пользователя SKIL FOX 3 EN 1

Подробные указания по применению содержатся в руководстве пользователя.

[. . . ] [. . . ] C) Дръжте деца и странични лица на без вайте електроинструмента, когато сте уморени или под влиянието на наркотични вещества, алкохол или упойващи лекарства. ахранващата мрежа или да поставите акумулаторната батерия, се уверявайте, че пусковият прекъсвач е в положение из Работете в стабилно положение на тялото и във всеки момент поддържайте равновесие. ването на аспирационна система намалява рисковете, дължащи се на отделящата се при работа прах. аклинват, дали има счупени или повредени детайли, които нарушават или из вършва само от квалифицирани специалисти и само с из клонители с капацитет 16 A • В случай на електpическа или меxанична неиз ва от лица под 16 години • При работа нивото на шума може да надвиши 85 dB(A); носете анттифони • Ако кабелът се повреди ил среже по време на работа, не го докосвайте, веднаяа из бестът е канцерогенен) • Прахът от някои материали, като например съдържаща олово боя, някои видове дървесина, минерали и метали може да бъде вреден (контакт или вдишване на такъв прах могат да причинят алергични реакции и/или респираторни з подложка A или B, или основа плоча C -- из абавно повpедените подложки • Смяна на подложки ④ -- отстранете шлифовъчния лист от ВЕЛКРО -- свалете винта на подложката D с шестогранен ключ E • -- монтирайте подложката A или B както е показ но шлифоване (когато работите с делтовиден връх G или специални шлифовъчни приставки H, J или K) -- из а работа в ъгли, тесни и трудно достъпниместа ⑩ • Из носи или повpеди на въpxа, можете да отстранете и като я з а сравнение на един инструмент с друг и като предварителна оценка на подлагането на вибрации при из и приложения или с други, или лошо поддържани аксесоари може з ачително да повиши нивото на което сте подложени -- периодите от време , когато инструмента е из ключен или съответно включен, но с него не се 70 ПОДДРЪЖКА / СЕРВИЗ • Тоз големена опасност од струен удар, доколку Вашето тело е з Не работете со уредот доколку сте уморни или под дејство на дрога, алкохол или лекови. [. . . ] [. . . ]

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СКАЧИВАНИЕ ИНСТРУКЦИИ SKIL FOX 3 EN 1

Lastmanuals предлагает на общественных началах услуги совместного использования, хранения и поиска инструкций по по использованию различного оборудования и программного обеспечения : руководств пользователя, руководств по быстрому началу работы, сведений о технических характеристиках...
Lastmanuals не несет никакой ответственности в случае, если нужный вам документ отсутствует, не является полным, написан на языке, отличном от вашего, или модель или язык не соответствуют описанию. Например, Lastmanuals не предоставляет услуги перевода.

Если вы согласны с условиями данного соглашения, нажмите на "Скачать инструкцию" для начала загрузки инструкции SKIL FOX 3 EN 1.

Искать инструкцию

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Все права защищены.
Торговые марки принадлежат их соответствующим владельцам.

flag