инструкция по эксплуатации ROSIERES RBBS182

Lastmanuals предлагает на общественных началах услуги совместного использования, хранения и поиска инструкций по по использованию различного оборудования и программного обеспечения : руководств пользователя, руководств по быстрому началу работы, сведений о технических характеристиках... ПРОЧИТАЙТЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПЕРЕД ПОКУПКОЙ ИЗДЕЛИЯ!!!

Если этот документ является инструкцией, которую вы ищете, скачайте его. Lastmanuals дает вам быстрый и легкий доступ к инструкции ROSIERES RBBS182. Мы надеемся, что эта инструкция ROSIERES RBBS182 окажется для вас полезной.

Lastmanuals поможет скачать инструкцию ROSIERES RBBS182.


ROSIERES RBBS182 : Загрузить инструкцию полностью (20803 Ko)

Фрагмент инструкции: руководство пользователя ROSIERES RBBS182

Подробные указания по применению содержатся в руководстве пользователя.

[. . . ] [. . . ] исква съхранявания материал да е при строго контролирана температура, неговите свойства може да се променят и той да предиз ически, сетивни или умствени способности, или с липса на опит и з нания, при условие че те са наблюдавани или инструктирани з Почистете вътрешността с вода и хлебна сода или неутрален сапун. В много страни може да има събиране от дома на големи ОЕЕО. и продукт, ние декларираме на наша отговорност, че той е в съотвествие със всички Европейски из а отвеждане на вода винаги е чист и не поставяйте храни така, че да се докосват до стените или з Важно: Ако околната температура е много висока, уреда ще работи без нини от пластамасовите части • Вътрешните части, уплътненията и външните повърхности, могат да се почистват с кърпа с топла вода и сода з Това ще повиши вътрешната температура и ще доведе до непрекъсната работа на компресора • Не натрупвайте много храна, з яването е вавтоматично ШУМОВЕ По време на своята работа, в хладилника има някои абсолютно нормални шумове, като например: • БРЪМЧЕНЕ - компресора работи • ШУМОЛЕНЕ , СЪСКАНЕ - хладилния агент се придвижва в тръбите • РАЗТРИСАНИЯ и ЦЪКАНИЯ - при из бягвайте контакта на отделните съдове • Чекмеджета, рафтове, кошчета вибрират: Проверете дали са правилно монтирани аксесоарите ЗАБЕЛЕЖКА: Хладилния агент произ ливайте вода директно от външната или вътрешната страна на самия хладилник. атолете стаята В дъното на хладилника има влага или капчици вода Наличие на влага или капки вода на з [. . . ] [. . . ]

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СКАЧИВАНИЕ ИНСТРУКЦИИ ROSIERES RBBS182

Lastmanuals предлагает на общественных началах услуги совместного использования, хранения и поиска инструкций по по использованию различного оборудования и программного обеспечения : руководств пользователя, руководств по быстрому началу работы, сведений о технических характеристиках...
Lastmanuals не несет никакой ответственности в случае, если нужный вам документ отсутствует, не является полным, написан на языке, отличном от вашего, или модель или язык не соответствуют описанию. Например, Lastmanuals не предоставляет услуги перевода.

Если вы согласны с условиями данного соглашения, нажмите на "Скачать инструкцию" для начала загрузки инструкции ROSIERES RBBS182.

Искать инструкцию

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Все права защищены.
Торговые марки принадлежат их соответствующим владельцам.

flag