инструкция по эксплуатации SHARP LC-49CFE4041E

Lastmanuals предлагает на общественных началах услуги совместного использования, хранения и поиска инструкций по по использованию различного оборудования и программного обеспечения : руководств пользователя, руководств по быстрому началу работы, сведений о технических характеристиках... ПРОЧИТАЙТЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПЕРЕД ПОКУПКОЙ ИЗДЕЛИЯ!!!

Если этот документ является инструкцией, которую вы ищете, скачайте его. Lastmanuals дает вам быстрый и легкий доступ к инструкции SHARP LC-49CFE4041E. Мы надеемся, что эта инструкция SHARP LC-49CFE4041E окажется для вас полезной.

Lastmanuals поможет скачать инструкцию SHARP LC-49CFE4041E.


SHARP LC-49CFE4041E : Загрузить инструкцию полностью (1874 Ko)

Фрагмент инструкции: руководство пользователя SHARP LC-49CFE4041E

Подробные указания по применению содержатся в руководстве пользователя.

[. . . ] [. . . ] деления не носят отговорност пред Вас или трета страна по отношение на такава невъз деления не Ви предоставят каквито и да било гаранции, директни или косвени, включително, без погрешна или непрекъсната работа или из олз ване на съдържанието или услугите, които са Ви предоставяни, или че това съдържание или услуги ще отговарят на Вашите из лагайте батериите на високи температури и не ги оставяйте на места, където температурата би могла да се повиши бърз а големи периоди, например докато гледате DVD или видеоклип. берете дали желаете да настроите единствено Цифров (DTV), Аналогов (ATV), или и двата вида - Цифров и Аналогов (DTV + ATV) Оператор - из ване * В таблицата можете да видите видовете конектори з волява увеличаване или намаляване на степента на нюансите в картината (единствено при NTSC сигнал). ход от менюто при неактивност - информация з а това можете да намерите в раз иката над гласовете – Филми - предоставя жив и пълен з * - Единствено при модели с DVB-T2 тунер ** - Единствено при модели с DVB-S тунер  Заключване  PC Системно з Син екран - при липса на входен сигнал променя фона на проз рачен или син (наличен само при някои из Там можете да видите началния и крайния час на всички програми, на всички канали з (Ако устройството Ви има само един дял, ще видите само един елемент). и функция е достъпна при цифров режим на работа, при из а на живо предаване (Времеотместване) * Поставянето на живо предаване на пауз основа на 4 часа на работа на телевиз [. . . ] [. . . ]

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СКАЧИВАНИЕ ИНСТРУКЦИИ SHARP LC-49CFE4041E

Lastmanuals предлагает на общественных началах услуги совместного использования, хранения и поиска инструкций по по использованию различного оборудования и программного обеспечения : руководств пользователя, руководств по быстрому началу работы, сведений о технических характеристиках...
Lastmanuals не несет никакой ответственности в случае, если нужный вам документ отсутствует, не является полным, написан на языке, отличном от вашего, или модель или язык не соответствуют описанию. Например, Lastmanuals не предоставляет услуги перевода.

Если вы согласны с условиями данного соглашения, нажмите на "Скачать инструкцию" для начала загрузки инструкции SHARP LC-49CFE4041E.

Искать инструкцию

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Все права защищены.
Торговые марки принадлежат их соответствующим владельцам.

flag